Зніжка

скидкаdiscount

зні́жка|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: зніжкі|Род: жаночы

Прыклады ўжывання:
  • Гэта сур'ёзная зніжка — табе варта купіць гэтую сукенку.
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонзніжказніжкі
Родны склонзніжкізніжак
Давальны склонзніжцызніжкам
Вінавальны склонзніжкузніжкі
Творны склонзніжкайзніжкамі
Месны склон(аб) зніжцы(аб) зніжках