Вешалка

вешалкаhanger

ве́шалка|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: вешалкі|Род: жаночы

Прыклады ўжывання:
  • Трэба купіць некалькі вешалак, мне ўжо няма на што вешаць новыя рэчы.
  • Сукенкі і штаны трэба захоўваць на вешалках.
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонвешалкавешалки
Родны склонвешалківешалак
Давальны склонвешалцывешалкам
Вінавальны склонвешалкувешалкі
Творны склонвешалкайвешалкамі
Месны склон(аб) вешалцы(аб) вешалках