Тканіна

тканьcloth

ткані́на|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: тканіны|Род: жаночы

Прыклады ўжывання:
  • Гэта вельмі танная тканіна — не варта з яе нічога шыць.
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонтканінатканіны
Родны склонтканінытканін
Давальны склонтканінетканінам
Вінавальны склонтканінутканіны
Творны склонтканінайтканінамі
Месны склон(аб) тканіне(аб) тканінах