Тавар

товарgoods

тава́р|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: тавары|Род: мужчынскі

Прыклады ўжывання:
  • На складах ляжыць шмат тавараў.
  • Ваш тавар каштуе занадта дорага — мы пашукаем іншага пастаўшчыка.
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонтавартавары
Родны склонтаварутавараў
Давальны склонтаварутаварам
Вінавальны склонтавартавары
Творны склонтаварамтаварамі
Месны склон(аб) тавары(аб) таварах