Рыба

рыбаfish

ры́ба|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: рыбы|Род: жаночы

Прыклады ўжывання:
  • Вы больш любіце рыбу ці мяса?
  • Ён такі нудны: ні рыба ні мяса!
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонрыбарыбы
Родны склонрыбырыб
Давальны склонрыбарыбам
Вінавальны склонрыбурыб
Творны склонрыбайрыбамі
Месны склон(аб) рыбе(аб) рыбах