Радыска

редисradish

рады́ска|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: рады́скі|Род: жаночы

Прыклады ўжывання:
  • салата з радыскі
  • ранняя радыска
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонрадыскарадыскі
Родны склонрадыскірадысак
Давальны склонрадысцырадыскам
Вінавальны склонрадыскурадыскі
Творны склонрадыскайрадыскамі
Месны склон(аб) радысцы(аб) радысках