Лён

лёнlinen

лё́н|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: ільны/льны (пасля галосных)|Род: мужчынскі

Прыклады ўжывання:
  • Беларусь вядома ва ўсім свеце сваім ільном.
  • Ручнік з лёну, кашуля са льну.
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонлёнільны/льны (пасля галосных)
Родны склонлёну/ільну/льну (пасля галосных)ільноў/льноў (пасля галосных)
Давальны склонлёну/ільну/льну (пасля галосных)ільнам/льнам (пасля галосных)
Вінавальны склонлёнільны/льны (пасля галосных)
Творны склонлёнам/ільном/льном (пасля галосных)ільнамі/льнамі (пасля галосных)
Месны склон(аб) лёне/ільне/льне (пасля галосных)(аб) ільнах/льнах (пасля галосных)