Кавалак

кусокpiece

кава́лак|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: кавалкі|Род: мужчынскі

Прыклады ўжывання:
  • Які добры кавалак мяса! Як раз запекчы!
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонкавалаккавалкі
Родны склонкавалкакавалкаў
Давальны склонкавалкукавалкам
Вінавальны склонкавалаккавалкі
Творны склонкавалкамікавалкамі
Месны склон(аб) кавалках(аб) кавалках