Каляска

коляскаcarriage

каля́ска|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: каляскі|Род: жаночы

Прыклады ўжывання:
  • Каляскі нельга вывозіць за межы гандлёвага цэнтра.
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонкаляскакаляскі
Родны склонкаляскікалясак
Давальны склонкалясцыкаляскам
Вінавальны склонкаляскукаляскі
Творны склонкаляскайкаляскамі
Месны склон(аб) калясцы(аб) калясках