Дзясятак

десятокten

дзяся́так|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: дзясятакі|Род: мужчынскі

Прыклады ўжывання:
  • Схадзі ў краму і купі дзясятак яек.
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склондзясятакдзясятакі
Родны склондзясятакадзясяткаў
Давальны склондзясятакудзясяткам
Вінавальны склондзясятакдзясяткі
Творны склондзясятакамдзясяткамі
Месны склон(аб) дзясятаку(аб) дзясятках