Бутэлька

бутылкаbottle

бутэ́лька|Часціна мовы: назоўнік|Множны лік: бутэлькі|Род: жаночы

Прыклады ўжывання:
  • Дзве бутэлькі віна, бутэлька малака, бутэлька алею.
Адзіночны лікМножны лік
Назоўны склонбутэлькабутэлькі
Родны склонбутэлькібутэлек
Давальны склонбутэльцыбутэлькам
Вінавальны склонбутэлькубутэлькі
Творны склонбутэлькайбутэлькамі
Месны склон(аб) бутэльцы(аб) бутэльках